Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego BiTMED1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.bitmed.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym), w którym oferuje się do sprzedaży sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i fitness, jest: BITMED s.c. Breczko Łukasz Trapkowski Mateusz, ul. Krasińskiego 120/1 87-100 Toruń, REGON: 364543000.

2. Osoba wyrażająca chęć zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub jest związana taką umową ze Sklepem Internetowym www.bitmed.pl jest dalej zwana Klientem.

3. Zgodnie z Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy www.bitmed.pl jest  BITMED s.c. Breczko Łukasz Trapkowski Mateusz z siedzibą w Toruniu przy ul. Krasińskiego 120/1. Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana osobom trzecim. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Informacje podawane przez Klienta powinny być zgodne z prawdą, dokładne oraz aktualne. Podanie danych niespełniających tych warunków - uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl.

5. Informacje na temat promocji organizowanych przez Sklep Internetowy www.bitmed.pl są zamieszczane na stronie internetowej sklepu oraz mogą być wysyłane za pomocą poczty e-mail do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie oferty handlowej.


6. Kontakt ze Sklepem Internetowym www.bitmed.pl odbywa się:

poprzez formularz sklepu www.bitmed.pl dostępny na stronie http://bitmed.pl/kontakt
poprzez adres poczty e-mail: biuro@bitmed.pl
telefonicznie: +48 570 645 808 lub +48 570 645 807 (w dni robocze, w godzinach: 8.00 – 18.00)
poprzez fax: +48 56 475 62 75.

7. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia przyjmowane będą wyłącznie w godzinach pracy BOK – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

8. Sklep Internetowy www.bitmed.pl zastrzega sobie przyjmowanie zamówień jedynie w formie pisemnej za pośrednictwem: platformy sklepu internetowego www.bitmed.pl, poczty e-mail oraz poprzez fax.

 
9. Realizacja zakupów w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym.

a. W przypadku braku rejestracji, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go przez stronę internetową www.bitmed.pl.

b. W przypadku zarejestrowanego Klienta, kompletna rejestracja danych w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia poprzez stronę www.bitmed.pl pozwala Klientowi na wgląd do dodatkowych informacji w postaci: historii zakupów oraz etapu realizacji zamówienia.

10. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: biuro@bitmed.pl. Klient dokonujący zakupu poprzez wysłanie wiadomości e-mail zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, dane teleadresowe; nazwa firmy / NIP / dane teleadresowe firmy (w przypadku zakupu na firmę), dokładna nazwa sprzętu, jego ilość, adres do wysyłki. W przypadku braku kompletnych danych Sklep Internetowy ma prawo do nieobsłużenia takiego zamówienia. Klient decydujący się na zakup poprzez złożenie zamówienia e-mailowego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.bitmed.pl

11. Realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl Klient powinien:

a. dokonać wyboru produktu poprzez „dodatnie do koszyka”
b. po dokonaniu wyboru Klient może kontynuować zakupy, dodając kolejne przedmioty do koszyka
c. aby zakupić przedmiot znajdujący się w koszyku, należy przejść do „realizacji zamówienia”
d. w celu dokonania zakupu produktu należy uzupełnić dane w kolejnych krokach zakupu: dane do wysyłki/faktury, komentarz do zamówienia (szczegóły zamówienia, np. wybór atrybutu produktu: kolor, wielkość, kształt, etc.), informację o sposobie płatności oraz informację o sposobie wysyłki.
e. warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zaznaczenie ostatniego kroku - wybór opcji „potwierdzam zamówienie”.

12. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po złożeniu zamówienia poprzez Sklep Internetowy www.bitmed.pl, a następnie potwierdzeniu dostępności i ceny towaru przez Sklep Internetowy na wskazany przez Klienta w formularzu zakupu adres a-mail.

13. Sklep Internetowy www.bitmed.pl ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku, kiedy podane przez Klienta dane są niekompletne.

14. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl są cenami brutto (zawierają VAT).

15. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl są fabrycznie nowe.


16. Koszty doręczenia zamówionych towarów pokrywa Kupujący. W przypadku zakupu jednego produktu w Sklepie Internetowym obowiązuje cennik transportu dostępny na stronie http://bitmed.pl/content/6-koszt-dostawy Jeżeli Klient dokonuje zakupu jednego lub większej ilości produktów wymagających sprowadzenia od producenta – koszty transportu w takim przypadku zostaną indywidualnie ustalone dla danego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep Internetowy.

17. Towary zamówione poprzez Sklep Internetowy www.bitmed.pl dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej GLS. Wyboru formy przesyłki klient dokonuje podczas składania zamówienia.

18. Orientacyjne koszty w przypadku zakupu jednego produktu w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl:

Forma transportu

Koszt dostawy

Poczta Polska

(list polecony priorytetowy / paczka polecona priorytetowa)

15 zł

Kurier (GLS)

20 zł

19. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

20. Płatność za zakupiony towar odbywa się w formie przedpłaty:

a. przelewem bankowym na wskazany numer konta

BITMED
Krasińskiego 120/1, 87-100 Toruń
05 1910 1048 2272 5383 6373 0001
Deutsche Bank Polska S.A.

b. za pośrednictwem płatności elektronicznej (płatność on-line) - PayPal

21. W przypadku braku przedpłaty za zakupiony towar w terminie 5-ciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane, o czym Klient otrzyma informację w postaci wiadomości e-mail.

22. Klient będący konsumentem (osobą fizyczną dokonująca w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym oraz odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Warunkiem koniecznym do odstąpienia umowy jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie nie dłuższym jak 14 dni, liczonym od momentu wydania zamówienia. Oświadczenie wysyłać można na adres: BITMED s.c. Breczko Łukasz Trapkowski Mateusz, ul. Krasińskiego 120/1, 87-100 Toruń lub poprzez pocztę e-mail: biuro@bitmed.pl

23. Towar zostanie przyjęty pod warunkiem, że jest kompletny, w oryginalnym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania.


24. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji wraz z czasem trwania gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

26. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu cywilnego.


}