W zakresie działu fizjoterapii jakim jest fizykoterapia mieści się szereg zabiegów stosowanych indywidualnie lub po kilka ich rodzajów w serii. Bardzo często stosowane są jako uzupełnienie terapii manualnej czy ćwiczeń, ale zdarza się, że same zabiegi fizykalne są wystarczającym bodźcem terapeutycznym. Wykorzystanie bodźców fizykalnych w rehabilitacji i medycynie ulega zmianą na przestrzeni lat. Modyfikowane są dawki, sposób zastosowania, częstotliwość zabiegów, rodzaj stosowanej aparatury. Niezmienne jednak są korzystne efekty ich oddziaływania na organizm ludzki. Najpowszechniej wykorzystywane bodźce to ultradźwięki, promieniowanie lasera, oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości oraz działanie prądu elektrycznego.   

Aparatura do fizykoterapii

W standardowym skierowaniu lekarza specjalisty zaleca się wykonanie kilku rodzajów zabiegów z zakresu fizykoterapii. Połączenie kilku bodźców podczas jednej sesji zwiększa skuteczność działania i przyspiesza procesy leczenia. Pacjent ze skierowaniem na różne zabiegi zawsze wyrazi chęć wykorzystania wszystkich w jednej placówce. Warto więc zaopatrzyć gabinet w urządzenia do emitowania wszystkich podstawowych bodźców fizykalnych pojawiających się w lekarskich skierowaniach.

 Aparat PhysioGo 701 to urządzenie nowej generacji umożliwiające wykonanie czterech podstawowych zabiegów z zakresu fizykoterapii; ultradźwięków, lasera, magnetoterapii oraz elektroterapii. Pozwala także na wykonanie, coraz częściej pojawiającej się w zaleceniach, terapii kombinowanej. Zestaw III takiego aparatu zawiera główny panel sterujący, głowicę do ultradźwięków, sondę laserową, płaskie aplikatory do magnetoterapii oraz dodatkowo stolik z dwoma półkami. Aparat jest ergonomiczny i pozwala na jednoczesne prowadzenie trzech niezależnych terapii. Umożliwia przeprowadzenie wszystkich najczęściej zalecanych przez lekarzy zabiegów fizykoterapeutycznych. Każda z terapii przeprowadzona z użyciem PhysioGo 701 może być dostosowana pod względem parametrów do wymagań terapii. Możliwość modyfikacji kanałów, dawek, rodzajów oddziaływania pozwala na przeprowadzenie praktycznie każdej formy leczenia fizykalnego.

Podobne cechy jeśli chodzi o oprogramowanie posiada produkt ETIUS ULM – aparat wielofunkcyjny. Również pozwala na wykonanie opisanych czterech podstawowych zabiegów fizykalnych. Posiada specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozszerzenie, w razie potrzeby, o dodatkowe opcje.  Umożliwia wykonanie w sposób wysoce profesjonalny terapii kombinowanej. Ważną jego zaletą są dwa niezależne kanały do elektroterapii, a także oprogramowanie umożliwiające użycie lasera biostymulacyjnego. Opisane urządzenia umożliwiają zastosowanie szeregu kombinacji w ramach jednej terapii. Są więc nie tylko nowoczesne ale bardzo uniwersalne i wygodne w użytkowaniu.