Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej w rehabilitacji

Szeroki dostęp do informacji, łatwa komunikacja, udogodnienia w samochodach, domach i przestrzeni publicznej, by żyło się łatwiej, sprawniej a na dodatek wszystko to na wyciągnięcie ręki. Dwudziesty pierwszy wiek, niewątpliwie wnosi wiele pozytywnych elementów w licznych aspektach naszego codziennego funkcjonowania. Niestety dynamiczny rozwój technologiczny, ekonomiczny i społeczny, pociąga za sobą również inne, mniej pozytywne konsekwencje, mające bezpośredni wpływ na stan naszego zdrowia.  Znaczny wzrost tempa życia, długie godziny pracy i nawarstwiająca się ilość spraw, nad którymi musimy zapanować, zdecydowanie utrudniają utrzymanie wysokiej jakości naszego zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Zaawansowana metoda w  leczeniu wielu schorzeń

Jednym z największych problemów zdrowotnych państw wysoko rozwiniętych i krajów szybko rozwijających się, w tym Polski, jest zmiana trybu życia, wynikająca głównie z rodzaju wykonywanej pracy. Obecnie, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, odnotowuje się istotny wzrost zatrudnionych w sektorze usług, głównie dziedzinach związanych z bankowością i obsługą klienta. Zazwyczaj wiąże się to z wysokim poziomem stresu, zmianą trybu życia na siedzący oraz znacznym ograniczeniem aktywności fizycznej, co w bezpośredni sposób przekłada się na wzrost zachorowalności oraz liczby występowania urazów. Nie bez znaczenia w kwestii urazów, pozostaje rozwijający się trend społeczny i rosnąca moda na bycie pięknym, wysportowanym i młodym. O ile sama idea bycia „fit” jest godna poparcia, o tyle sama droga do wymarzonego ideału, wiodąca przez liczne, zazwyczaj nadmiernie obciążające zajęcia i nieodpowiednio dobrany trening, często wywołuje więcej szkody niż pożytku.

Statystyki wyraźnie pokazują tendencję wzrostową w zakresie liczby występowania drobnych oraz większych urazów i kontuzji, a także zachorowalności na rozliczne schorzenia cywilizacyjne. Biorąc pod uwagę układ mięśniowo-szkieletowy, jednymi z najczęściej notowanych dolegliwości u osób w wieku produkcyjnym, są różnego typu stany przeciążeniowe, wynikające ze zbyt dużego obciążenia podczas pracy, którym towarzyszy miejscowy stan zapalny i silny ból. Dodatkowo u osób po pięćdziesiątym roku życia, na kwestie wynikające ze „zużycia” tkanek, nakładają się zmiany metaboliczne w zakresie układu hormonalnego czy kostnego. Na szczęście, współczesna medycyna wydaje się każdego roku coraz lepiej radzić z wymaganiami rynku zdrowia, nie tylko kształcąc wielu specjalistów, ale też rozwijając w zawrotnym tempie nowoczesne technologie medyczne. Jedną z najbardziej zaawansowanych metod, stosowanych obecnie w leczeniu wielu jednostek chorobowych, jest laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT – High Intensity Laser Therapy).

Na czym polega działanie laseroterapii wysokoenergetycznej?

Dzięki jednostkom takim jak BTL – 6000 HIL czy Polaris HP, nareszcie możliwym stało się uzyskanie skutecznego, trwałego i niemal natychmiastowego efektu przeciwbólowego i przeciwzapalnego w chorobowo zmienionym obszarze ciała. Ogromną zaletą tej formy terapii, jest silne oddziaływanie biostymulacyjne, które na poziomie komórkowym pobudza liczne procesy regeneracyjne, istotnie przyspieszając przebieg leczenia. Zarówno zwiększenie mocy lasera jak i długości emitowanej fali do 810/980nm czy 1064nm, w stosunku do dotychczasowych terapii laserowych o niskiej mocy (LLLT – Low Level Laser Therapy), umożliwiło stosowanie skutecznej terapii przeciwbólowej, zasadniczo tuż po wystąpieniu urazu, w ostrej fazie stanu zapalnego. Ze względu na wysoką moc wyjściową oraz odpowiednią modulację wiązki, HILT charakteryzuje się niezwykle dużą głębokością przenikania przez tkanki. Pozwala to na działanie terapeutyczne w miejscach, do których dotychczas dostęp był niezwykle ograniczony. Innowacyjna technologia laserowa, znajduje wiele zastosowań w dziedzinach medycyny, począwszy od ortopedii i leczenia układu ruchu, przez schorzenia neurologiczne, po dermatologię i kosmetologię. Jednak HILT w ramach fizykoterapii, najczęściej stosowana jest w leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i mimo ciągłego rozwoju, już dziś jej wysoką skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe.

Na jakie dolegliwości możemy zastosować laseroterapię wysokoenergetyczną

Zabiegi laseroterapii wysokoenergetycznej, możemy stosować między innymi w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa (LBP), niezwykle często występujących w ogólnej populacji. Są one jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałego unieruchomienia, u osób w średnim wieku. Charakterystycznym objawem LBP, jest promieniujący ból w okolicach lędźwi, ograniczający możliwość poruszania się. Szacuje się, że każdy z nas średnio raz w życiu, doświadczy przypadłości bólowych w obrębie kręgosłupa. Jedynie u około pięciu procent chorych, dolegliwości można połączyć z bezpośrednim uciskiem na nerw, a schorzenia kręgosłupa jak choroba zwyrodnieniowa, dyskopatia czy stenoza kanału kręgowego, rzadko korelują z miejscem występowania objawów. Dlatego też, u około 85% pacjentów z LBP, przyczyna zostaje określona jako „niespecyficzna”. W 2011 roku Fiore i współpracownicy, prowadząc badania nad LBP, wykazali wysoką skuteczność laseroterapii w zwalczaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa w stosunku do innych stosowanych terapii.

Równie wysoką efektywność HILT, odnotowano w przypadku zwalczania ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, podczas często występujących schorzeń, jakimi są zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego, potocznie zwane „łokciem golfisty lub tenisisty” oraz zespołu ciasnoty podbarkowej, powodujących bolesne ograniczenia ruchu. Wyniki badań Akkurt i wsp. zdecydowanie wskazują, że laseroterapia o wysokiej mocy, jest skuteczną, bezpieczną i efektywną metodą terapii, biorąc pod uwagę ból i poprawę funkcji w przypadku stanów zapalnych nadkłykci. Równie obiecujące są wyniki prac Włoskich badaczy, dowodzące efektywności terapii HILT w leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej. Przytoczone badania dotyczą kilku, często występujących jednostek chorobowych, mimo to odnoszą się do stanów patologicznych zbliżonego pochodzenia, na podstawie czego można stwierdzić, że HILT jest równie skuteczna w leczeniu analogicznych dolegliwości w pozostałych obszarach ciała.  

Skuteczność laseroterapii wysokoenergetycznej

Zarówno własna praktyka i doświadczenia lekarzy oraz fizjoterapeutów, jak i liczne badania naukowe, jednoznacznie stwierdzają, że lasery wysokoenergetyczne, są obecnie jedną z najskuteczniejszych urządzeń leczniczych dostępnych na rynku. Poprzez nieustannie powiększający się wachlarz zastosowania tego zaawansowanego narzędzia w leczeniu kolejnych jednostek chorobowych jak stopa cukrzycowa czy osteoporoza, możliwości HILT wydają się być niemal nieograniczone. Ten nowoczesny instrument w ręku doświadczonego terapeuty, może istotnie przyspieszyć proces leczenia i powrót do codziennego funkcjonowania. Już dziś aparaty do laseroterapii wysokoenergetycznej POLARIS HP S- 8/10 oraz BTL-6000 HIL są szeroko stosowane w najlepszych ośrodkach medycznych, wszędzie tam gdzie dbając o pacjenta, zapewnia się szybki powrót do zdrowia i trwałość efektów leczenia.