Na czym polega terapia TECAR?

Terapia TECAR to innowacyjna metoda wykorzystywana fizjoterapii. Bazuje na intensywnym stymulowaniu naturalnych procesów regeneracji i gojenia się tkanek. Jej skuteczność oparta jest na nowoczesnej technologii, pozwalającej na powstanie energii wewnątrz tkanek, a co za tym idzie pobudzeniu w miejscu terapii fizjologicznych procesów odnowy komórek. Skrót TECAR pochodzi od angielskiego pojęcia Transfer of Energy- Capacitive And Resistive (transfer elektryczny pojemnościowy i rezystywny), co oznacza przekazanie do tkanek pojemnościowej energii rezystacyjnej. Inna terminologia nazywa TECAR diatermią celowaną (długofalową), rozumianą jako energię przepływającą przez komórki jak przez przewody transportujące energię elektryczną. 

Sam proces stymulacji tkanek z użyciem dostarczanej do nich energii nie jest niczym nowym w fizykoterapii. Odbywa się on podczas klasycznych zabiegów takich jak ultradźwięki czy laser. Różnica polega na sposobie w jaki energia dociera do tkanek. W terapii z użyciem wymienionych metod terapeutycznych energia przekazywana jest z zewnątrz. TECAR natomiast przenosi do wnętrza ciała ładunki z wykorzystaniem zasady działania kondensatora. Przesłana do wnętrza ciała fala radiowa wysokiej częstotliwości celowana jest bezpośrednio w chore miejsce gdzie pobudza tkankę do wytworzenia własnej energii stymulującej procesy naprawy. Początkowo terapia TECAR wykorzystywana była w wąskich grupach osób, profesjonalnie uprawiających sport. Obecnie jest w zasięgu każdego.

Elektrody pojemnościowe a rezystywne

Przekazanie energii do tkanek w urządzeniach do terapii TECAR odbywa się w dwóch trybach – pojemnościowym (kondensacyjnym) i rezystywnym (oporowym). Wybór odpowiedniego trybu uzależniony jest od rodzaju leczonych tkanek. W zależności od trybu, jaki planowo będzie zastosowany, należy wybrać odpowiednią elektrodę aktywną, która warunkuje odpowiedni sposób koncentrowania się energii prądowej w tkankach. Elektrody pojemnościowe (CET) pokryte są izolatorem i stosowane są w terapii tkanek położonych powierzchownie i zawierających dużą ilość elektrolitów, są to najczęściej mięśnie i inne tkanki miękkie. Elektrody rezystywne (RET) używane są z kolei w leczeniu tkanek oporowych, głębiej zlokalizowanych, o niskiej zawartości elektrolitów, a są to kości, więzadła, ścięgna. Działanie elektrod pojemnościowych jest więc bardziej powierzchowne i lokalne, a elektrody rezystywne rekomendowane są jako oddziałujące głęboko i wielostawowo.

Efekt termiczny i atermiczny

Z fizycznego punktu widzenia ludzkie ciało jest skomplikowanym układem elektrycznym złożonym z licznych kondensatorów i rezystorów połączonych ze sobą szeregowo lub równolegle. W oddziaływaniu na organizm można więc wykorzystać zjawiska oporowo-pojemnościowe dla prądu zmiennego, pamiętając o tym, że organizm człowieka składa się głównie z płynów gdzie ładunkiem podstawowym są jony dodatnie lub ujemne. Z biologicznego punktu widzenia umieszczenie takiego układu w zasięgu działania szybkozmiennego pola elektrycznego prowadzi do zainicjowania szeregu zjawisk na poziomie komórkowym i wywołania kilku rodzajów efektów: efektu mechanicznego, biologiczno-chemicznego i termicznego.

Zakres leczniczego oddziaływania TECAR jest uwarunkowany poziomem energii dostarczonej przez urządzenie do leczonych tkanek. Wyróżnia się trzy poziomy energii odpowiadające za skuteczność prowadzonych zabiegów. Pierwszy poziom energii wywołuje efekt atermiczny, co oznacza, że w wyniku jego oddziaływania w tkankach nie zostaje wytworzone ciepło. Taką możliwość stwarza impulsowa emisja energii. Stosowany jest w stanach ostrych oraz wszystkich innych sytuacjach medycznych, w których ciepło jest przeciwwskazane. Podstawowe zmiany komórkowe to aktywacja tlenowych przemian energetycznych, zwiększenie produkcji ATP oraz poprawa mikrokrążenia. Pacjent nie odczuwa ciepła lub graniczne odczucia cieplne.

Kolejny poziom energii wywołuje już efekt termiczny, ale o średnim nasileniu. Niewielki wzrost temperatury leczonego obszaru powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia, przyspiesza proces przemian energetycznych oraz zwiększa podaż tlenu. Ten poziom stosowany jest w stanach podostrych.

Najwyższy poziom energii wywołujący znaczne podniesienie temperatury i efekt endotermiczny jest wyraźnie odczuwany przez pacjenta jako ciepło, mimo że jest to ciepło endogenne (wytworzone wewnątrz tkanek). Na skutek jego oddziaływania na tkanki dochodzi do głębokiego ich przegrzania, uruchomienia procesów termoregulacji, gwałtownego wzrostu krążenia lokalnego oraz zwiększenia przepływu limfatycznego i drenażu tkanek. Efekt ten jest najsilniejszy i zalecany w przypadku przewlekłych schorzeń i długo leczonych urazów.

Aparatura do terapii TECAR

  • Nowoczesne aparaty do terapii TECAR skonstruowane zostały w taki sposób aby przede wszystkim  umożliwić bieżący pomiar ilości energii przekazywanej do tkanek. Jednocześnie pozwalają na ocenę aktywnego przekrwienia oraz wzrostu przepływu elektrolitów w obszarze zabiegowym. Umożliwiają odpowiednie zaopatrzenie w tlen wszystkich tkanek zajętych chorobowo.  Urządzenia do przeprowadzenia radiofalowej terapii ukierunkowanej (TECAR) zaopatrzone są w zestaw elektrod rezystacyjnych (RET) oraz pojemnościowych (CET). Umożliwiają pracę impulsową oraz ciągłą tak by w prosty sposób doprowadzić do efektu termicznego lub atermicznego, odpowiednio dopasowanego do stanu pacjenta. Szczególnie polecane są aparatu wiodącej marki BTL -6000 TR-Therapy Elite. Jednocześnie sporym zaufaniem terapeutów cieszą się aparaty Back 1S oraz Back 3SE.

Efekty terapeutyczne i wskazania do stosowania TECAR

Efekty terapeutyczne działania terapii TECAR oparte są na głębokim oddziaływaniu na tkanki powodującym ich przekrwienie i zwiększenie metabolizmu tkankowego. Przede wszystkim działa silnie przeciwbólowo oraz zmniejsza objawy stanu zapalnego tj. obrzęk, Działa przeciwzapalnie i stymuluje procesy regeneracji w tkankach. Przywraca prawidłowy metabolizm w tkankach jednocześnie go przyspieszając. Nieinwazyjność metody to zdecydowanie cecha, która zwiększa jej popularność wśród specjalistów z całego świata. Metoda TECAR stymuluje naturalne mechanizmy regeneracji.

Organizm ma zdolność do samoleczenia, a oddziaływanie energią wytwarzaną aparaturą do terapii TECAR przyspiesza te procesy i pobudza tkanki do szybszego samoleczenia. Wspiera tym samym i przyspiesza leczenie urazów i schorzeń narządu ruchu. Najczęściej występujące schorzenia leczone skutecznie z użyciem TECAR to skręcenia, zwichnięcia, złamania, ostre i przewlekłe stany zapalne, obrzęki i krwiaki pourazowe, entezopatie (łokieć tenisisty, łokieć golfisty), uszkodzenie mięśni (uszkodzenie stożka rotatorów), choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych oraz kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, urazy i uszkodzenia tkanek miękkich powierzchownie i głęboko położonych.

Jak zawsze pamiętać należy o przeciwwskazaniach. W przypadku terapii TECAR z efektem termicznym są to wszystkie przeciwwskazania do użycia ciepła. Efekt atermiczny można stosować nawet w stanach ostrych. Ze względu na brak badań w tym zakresie nie stosuje się terapii TECAR w ciąży, w toczącej się lub przebytej choroby nowotworowej oraz w ciężkich uogólnionych stanach zapalnych i wyczerpania organizmu.