Choroba Baastrupa – rehabilitacja w zwyrodnieniu kręgosłupa

„Kissing Spine” czyli choroba Baastrupa

Choroba Baastrupa to specyficzna forma choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, w której dochodzi do konfliktu wyrostków kolczystych podczas wyprostu. Zjawisko konfliktu jest szczególnie nasilone w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ze względu na duży rozmiar wyrostków kolczystych w tej okolicy oraz fizjologiczną lordozę. Może dotyczyć także odcinka szyjnego kręgosłupa. Zmiany zwyrodnieniowe, powstające w przebiegu choroby, dotyczą nie tylko wyrostków kolczystych, ale także struktur więzadłowych. Charakterystycznym objawem są tzw. „całujące się” wyrostki kolczyste („kissing spine”). W obrazie RTG widoczna sklerotyzacja sąsiadujących wyrostków kolczystych. W niektórych przypadkach dochodzi do wytworzenia struktury przypominającej staw pomiędzy kolejnymi wyrostkami kolczystymi.

Przyczyny występowania „całujących się” wyrostków kolczystych

Jako główną przyczynę występowania choroby Baastrupa wskazuje się dużą aktywność wyprostną kręgosłupa oraz pogłębioną fizjologiczną lordozę poszczególnych jego odcinków. Nie są to jednak bezpośrednie przyczyny choroby. Mówi się także o wrodzonych predyspozycjach w budowie kręgów – stosunkowo długie wyrostki kolczyste. Często chorobie towarzyszy uszkodzenie więzadła międzykolcowego, co również określane jest jako jedna z przyczyn. Nie ma jednak dostępnych badań naukowych, które jednoznacznie wskazywałyby na przyczynę występowania choroby i zmian jej towarzyszących.

Objawy choroby Baastrupa

Podstawowym objawem choroby jest bolesny przeprost tułowia, a także tkliwość palpacyjna wyrostków kolczystych i okolicznych więzadeł. Objawy związane są z ocieraniem o siebie kolejnych wyrostków kolczystych. Charakterystyczną cechą tego rodzaju bólu kręgosłupa jest brak promieniowania i towarzyszących objawów  neurologicznych, występujące w wielu innych jednostkach chorobowych.

Metody leczenia choroby Baastrupa

W przypadku wystąpienia choroby Baastrupa stosuje się leczenie zachowawcze lub, w cięższych przypadkach, postępowanie operacyjne. Do metod leczenia zachowawczego należy reedukacja posturalna, mająca na celu wyeliminowanie nadmiernych przeprostów i pogłębionej lordozy. Pozytywny skutek przynosi także wspomaganie terapii kinesiotapingiem, z wykorzystaniem specjalistycznych taśm do kinesiotapingu.

W rehabilitacji w przebiegu choroby Baastrupa wykorzystuje się techniki manualne, takie jak trakcja w pozycji leżącej lub metody z zakresu terapii mięśniowo-powieziowej. Jako leczenie wspomagające stosuje się fizykoterapię w postaci nagrzewania lampą sollux. Lampa sollux statywowa (S-1, S2 lub S-3) umożliwia naświetlanie dużego obszaru kręgosłupa w pozycji leżącej. Za zakresu fizykoterapii wykorzystywany jest także laser, działający przeciwzapalnie. W tym celu warto wykorzystać wysokiej jakości sprzęt emitujący promieniowanie laserowe jak np. aparat do laseroterapii Polaris 2 lub PhysioGo 400C. W przypadku braku poprawy wdrażane zostaje leczenie inwazyjne. Procedura operacyjna obejmuje częściowe resekcje wyrostków kolczystych i stabilizację międzywyrostkową.