Artykuły

Masaż wirowy końćzyn górnych i dolnych

Masaż wirowy końćzyn górnych i dolnych

Ciepłolecznictwo, wodolecznictwo i masaż to podstawy klasycznej rehabilitacji. Kąpiel wirowa jest połączeniem oddziaływania wody, jej temperatury oraz bodźców mechanicznych czyli trzy formy działania na organizm w jednym. Pozwala więc na mocne bodźcowanie organizmu, intensywne oddziaływanie na tkanki i silne ich rozluźnienie.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Masaż relaksacyjny a masaż leczniczy

Masaż relaksacyjny a masaż leczniczy

Masaż relaksacyjny stosowany jest w obiektach spa i hotelach jako standardowa forma odprężenia i relaksu. Zastosowanie masażu klasycznego i relaksacyjnego kręgosłupa lub całego ciała to, nie wątpliwie, znana i lubiana forma rozluźnienia kręgosłupa i relaksu całego ciała.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
 Na czym polega elektrostymulacja mięśni

Na czym polega elektrostymulacja mięśni

Do fizjologicznego skurczu mięśnia dochodzi na skutek pobudzenia poprzez wysłanie impulsu elektrycznego przez unerwiające go włókna nerwowe. Prawidłowo doprowadzony do mięśnia bodziec nerwowy generuje jego aktywność, czyli skurcz. Jednostką motoryczną nazywamy pojedynczy neuron ruchowy i wszystkie włókna mięśniowe (miocyty), które unerwia. Liczba miocytów  w jednostce może być różna. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Radiofalowa Terapia Ukierunkowana TECAR

Radiofalowa Terapia Ukierunkowana TECAR

Terapia TECAR to innowacyjna metoda wykorzystywana fizjoterapii. Bazuje na intensywnym stymulowaniu naturalnych procesów regeneracji i gojenia się tkanek. Jej skuteczność oparta jest na nowoczesnej technologii, pozwalającej na powstanie energii wewnątrz tkanek, a co za tym idzie pobudzeniu w miejscu terapii fizjologicznych procesów odnowy komórek.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Na jakiej zasadzie działa pole elektromagnetyczne?

Na jakiej zasadzie działa pole elektromagnetyczne?

Pole elektryczne i magnetyczne są w pewnym sensie do siebie podobne. Są one przestrzeniami, w których siły oddziałują na odpowiednie ładunki. W polu elektrycznym dzieje się to wokół ładunków dodatnich lub ujemnych, a w polu magnetycznym wokół biegunów magnesu. Jeśli opisane pola nie zmieniają się w czasie są to pola statyczne, które nie wywierają żadnego wpływu na jony. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pola zmiennego. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Ścięgno Achillesa – leczenie najczęstszych urazów

Ścięgno Achillesa – leczenie najczęstszych urazów

Ścięgno Achillesa to największe ścięgno w ludzkim ustroju. Często  nie oznacza to jednak, że najsilniejsze. Jest ścięgnem wspólnym dla dwóch mięśni grupy tylnej podudzia – mięśnia płaszczowego i mięśnia brzuchatego łydki. W początkowym przebiegu, w pobliżu brzuśców mięśniowych, jest szerokie i płaskie, biegnąc w dół stopniowo ulega zwężeniu i pogrubieniu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Kolano skoczka – entezopatia więzadła rzepki

Kolano skoczka – entezopatia więzadła rzepki

Urazy i przeciążenia stawu kolanowego to jedne z najczęstszych przyczyn wizyt w poradni ortopedycznej i rehabilitacyjnej osób młodych i aktywnych sportowo.  Badanie przedmiotowe, dokładny wywiad i diagnostyka obrazowa umożliwiają postawienie trafnej diagnozy i podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Rehabilitacja stawu kolanowego

Rehabilitacja stawu kolanowego

Szczególnie ważne w aspekcie zrozumienia mechanizmów urazu i procesów leczenia stawu kolanowego jest poznanie jego anatomii i biomechaniki ruchu. Pozornie prosty staw jest w rzeczywistości skomplikowanym mechanizmem złożonym z szeregu struktur anatomicznych.  Dogłębne poznanie anatomii stawu kolanowego pozwala na dokładne zrozumienie najczęstszych urazów i schorzeń tego obszaru oraz prowadzonej w ich wyniku terapii. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Fizykoterapia – różne zabiegi, jeden aparat

Fizykoterapia – różne zabiegi, jeden aparat

W zakresie działu fizjoterapii jakim jest fizykoterapia mieści się szereg zabiegów stosowanych indywidualnie lub po kilka ich rodzajów w serii. Bardzo często stosowane są jako uzupełnienie terapii manualnej czy ćwiczeń, ale zdarza się, że same zabiegi fizykalne są wystarczającym bodźcem terapeutycznym. Wykorzystanie bodźców fizykalnych w rehabilitacji i medycynie ulega zmianą na przestrzeni lat. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Zastosowanie szyn CPM w rehabilitacji kończyn

Zastosowanie szyn CPM w rehabilitacji kończyn

Jak mawiał wielki filozof - ruch to życie. Człowiek ma naturalną potrzebę ruchu i dzięki niemu może zachować zdrowie. Odkrywcy i medycy zwykli mawiać o ruchu jako niezbędnej składowej życia i lekarstwie na wszelkie dolegliwości. Żyjący w XVIII wieku Tissot przedstawił znany do dzisiaj w kręgach medycznych, a w sposób szczególny wśród fizjoterapeutów, cytat „Ruch jest w stanie zastąpić każde lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu”. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
}