Artykuły

		 Prądy impulsowe średniej częstotliwości

Prądy impulsowe średniej częstotliwości

Średnia częstotliwość prądu obejmuje wartości częstotliwości od 1000 do 100 000 Hz. Na potrzeby terapii wykorzystuje się wartości mieszczące się w zakresie od 3000 do 20 000 Hz. W dawce stosowanej terapeutycznie nie są one bodźcem pobudzającym dla nerwów i mięśni ze względu na wysoką częstotliwość nośną i  związany z nią krótki czas impulsu.  

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Co to jest jonoforeza?

Co to jest jonoforeza?

Jonoforeza to zabieg z użyciem prądu stałego (prądu galwanicznego). Istotne jest użycie w terapii tego właśnie rodzaju prądu ze względu na jego jednokierunkowy przebieg. Zabieg polega na wprowadzeniu do tkanek substancji czynnych, w postaci wodnych roztworów leków lub hydrofilnych maści i żeli, używając prądu galwanicznego.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Czym są ultradźwięki - fizyczne podstawy działania fali ultradźwiękowej (UD)

Czym są ultradźwięki - fizyczne podstawy działania fali ultradźwiękowej (UD)

Istotą fal akustycznych są drgania cząsteczek środowiska. Fale dźwiękowe tworzone są więc przez perdiodyczne drgania cząsteczek ciał stałych, cieczy lub gazów. Drgania w zakresie od 16 do 20 000Hz tworzą dźwięki słyszane przez człowieka. Częstotliwości mniejsze tworzą infradźwięki, a większe to właśnie ultradźwięki. Nie wywołują one u człowieka wrażeń słuchowych jednak mogą w inny sposób wpływać na organizm ludzki.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Historia terapii manualnej

Historia terapii manualnej

Początki terapii manualnej miały miejsce już w starożytnym Egipcie czy Grecji. Sam Hipokrates stosował elementy pracy manualnej w leczeniu wielu chorób. W czasach współczesnych pierwsze wzmianki o leczeniu terapią manualną odnajduje się w dziewiętnastowiecznej Anglii.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Terapia łączona a terapia skojarzona

Terapia łączona a terapia skojarzona

Terapia łączona to odpowiednio dobrane zabiegi z zakresu fizykoterapii wykonywane w odpowiedniej kombinacji. Ściśle dopasowany czas terapii, odstępy między zabiegami i ich kolejność potęguje pożądany efekt terapeutyczny.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Masaż wirowy końćzyn górnych i dolnych

Masaż wirowy końćzyn górnych i dolnych

Ciepłolecznictwo, wodolecznictwo i masaż to podstawy klasycznej rehabilitacji. Kąpiel wirowa jest połączeniem oddziaływania wody, jej temperatury oraz bodźców mechanicznych czyli trzy formy działania na organizm w jednym. Pozwala więc na mocne bodźcowanie organizmu, intensywne oddziaływanie na tkanki i silne ich rozluźnienie.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Masaż relaksacyjny a masaż leczniczy

Masaż relaksacyjny a masaż leczniczy

Masaż relaksacyjny stosowany jest w obiektach spa i hotelach jako standardowa forma odprężenia i relaksu. Zastosowanie masażu klasycznego i relaksacyjnego kręgosłupa lub całego ciała to, nie wątpliwie, znana i lubiana forma rozluźnienia kręgosłupa i relaksu całego ciała.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
 Na czym polega elektrostymulacja mięśni

Na czym polega elektrostymulacja mięśni

Do fizjologicznego skurczu mięśnia dochodzi na skutek pobudzenia poprzez wysłanie impulsu elektrycznego przez unerwiające go włókna nerwowe. Prawidłowo doprowadzony do mięśnia bodziec nerwowy generuje jego aktywność, czyli skurcz. Jednostką motoryczną nazywamy pojedynczy neuron ruchowy i wszystkie włókna mięśniowe (miocyty), które unerwia. Liczba miocytów  w jednostce może być różna. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Radiofalowa Terapia Ukierunkowana TECAR

Radiofalowa Terapia Ukierunkowana TECAR

Terapia TECAR to innowacyjna metoda wykorzystywana fizjoterapii. Bazuje na intensywnym stymulowaniu naturalnych procesów regeneracji i gojenia się tkanek. Jej skuteczność oparta jest na nowoczesnej technologii, pozwalającej na powstanie energii wewnątrz tkanek, a co za tym idzie pobudzeniu w miejscu terapii fizjologicznych procesów odnowy komórek.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Na jakiej zasadzie działa pole elektromagnetyczne?

Na jakiej zasadzie działa pole elektromagnetyczne?

Pole elektryczne i magnetyczne są w pewnym sensie do siebie podobne. Są one przestrzeniami, w których siły oddziałują na odpowiednie ładunki. W polu elektrycznym dzieje się to wokół ładunków dodatnich lub ujemnych, a w polu magnetycznym wokół biegunów magnesu. Jeśli opisane pola nie zmieniają się w czasie są to pola statyczne, które nie wywierają żadnego wpływu na jony. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pola zmiennego. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
}