Rehabilitacja pacjentów po przebytym COVID-19

kwi 19, 2021

 

Według badań prowadzonych w trakcie pandemii koronawirusa, co potwierdzają opinie wielu lekarzy, istnieje szereg powikłań u pacjentów, którzy zachorowali na COVID-19. Powikłania dotyczą wielu układów, jednak najczęściej obserwowane są w obrębie układu oddechowego. Konieczny jest więc rozwój fizjoterapii pulmunologicznej oraz rehabilitacji ogólnej, w ramach których zostaną przeprowadzone zabiegi umożliwiające powrót do pełnej sprawności pacjentów  po przebytym zakażeniu koronawirusem. Przebieg rehabilitacji w przypadku zachorowania na COVID-19 powinien zostać indywidualnie dopasowany do aktualnego stanu pacjenta oraz zgłaszanych przez niego problemów. Wśród proponowanych zabiegów wyróżnia się: tlenoterapię, inhalacje lecznicze, balneoterapię, hydroterapię i inne zabiegi z zakresu klasycznej fizykoterapii. Stosowane są także ćwiczenia ogólnousprawniające i ćwiczenia oddechowe. Warto w tym miejscu wspomnieć o innowacyjnej metodzie terapeutycznej z wykorzystaniem aparatu SIS- Super indukcyjnej Stymulacji.

 

Wykorzystanie stymulacji indukcyjnej BTL-SIS w rehabilitacji pacjentów po zakażeniu koronawirusem

 Działanie innowacyjnego aparatu SIS BTL-6000 SUPER oparte jest na stymulacji indukcyjnej. Technologia wykorzystana w urządzeniu generuje pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, oddziałujące korzystnie na tkanki organizmu człowieka. SIS-BTL działa więc poprzez stymulację procesów naprawczych, wywołując efekt przeciwbólowy i regeneracyjny.  Wskazuje się na pozytywny wpływ zabiegów z wykorzystaniem SIS o podłożu miostymulacyjnym, miorelaksacyjnym i mobilizacyjnym. Stymulacja indukcyjna korzystnie wpływa także na poprawę czynności układu oddechowego oraz przyspiesza proces gojenia złamanych kości. Unikalna i zaawansowana technologia urządzenia BTL-SIS, połączona z nowoczesną konstrukcja aplikatorów, pozwala na komfortowe i skuteczne prowadzenie terapii w ściśle określonym obszarze zabiegowym.

 Aplikator koncentrujący emituje formę skupioną pola elektromagnetycznego co zapewnia głębokie przenikanie do tkanek, w których doszło do uszkodzenia lub toczy się w ich obrębie proces chorobowy. Z kolei aplikator planarny odpowiada za stymulację tkanek powierzchownych. Maksymalna intensywność ich pracy to 28kT/s. U pacjentów pulmunologicznych po przebytym COVID-19 urządzenie SIS wpływa stymulująco na kurczliwość przepony, mięśni międzyżebrowych oraz pomocniczych mięśni oddechowych. Taka forma wzmocnienia mięśni oddechowych umożliwia poprawę wentylacji płuc oraz zwiększenie wydolności oddechowej. Dodatkową korzyścią zastosowania stymulacji indukcyjnej jest przywrócenie prawidłowej struktury nabłonka wyścielającego oskrzela oraz wzmocnienie odporności lokalnej. Dochodzi do poprawy krążenia w pęcherzykach płucnych co skutkuje bardziej wydajną wymianą gazową i ogranicza procesy włóknienia w płucach.

 

Przebieg rehabilitacji pacjentów po zachorowaniu na COVID-19 według rekomendacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

            Z polecenia Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, przygotował program rehabilitacji dla pacjentów po przebytym COVID-19. Proces rehabilitacji w programie jest kompleksową procedurą, trwającą od 2 do 6 tygodni. Wśród zabiegów oferowanych w programie wyróżnia się kinezyterapię (ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia siłowe, marsze na bieżni rehabilitacyjnej), drenaże ułożeniowe, opukiwanie i oklepywanie, rożnego rodzaju inhalacje (szczególnie zalecane jest wykorzystanie inhalatora ultradźwiękowego),  balneoterapię, masaż (masaż klasyczny, masaż relaksacyjny), hydroterapię, treningi relaksacyjne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne(ultradźwięki, magnetoterapia, elektroterapia, laseroterapia).

W zakresie nowoczesnej fizykoterapii korzystny wpływ aparatu BTL-SIS i zakres jego oddziaływania na układ oddechowy przemawiają za wprowadzeniem tej formy terapii do standardowej procedury postępowania u pacjentów po przebytym COVID-19. Ostatnim z punktów, wykorzystywanym już w fazie leczenia pacjentów, jest tlenoterapia. Niezwykle ważnym elementem wyposażenia placówek są więc koncentratory tlenu.

 

 

Autor: mgr Kaja Kwiatkowska
Fizjoterapeutka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada 7-letni staż w zawodzie fizjoterapeutki oparty na pracy z pacjentami ortopedycznymi, urazowymi oraz sportowcami. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii manualnej oraz specjalistycznych form ćwiczeń ruchowych.
Zobacz artykuły tego autora