Artykuły

Baza wiedzy na temat metod leczenia w rehabilitacji i fizjoterapii, omówienie sprzętu medycznego i praktyczne porady.

Kontuzje i metody rehabilitacji barku

Kontuzje i metody rehabilitacji barku

Staw ramienny, częściej nazywany „stawem barkowym”, a potocznie „barkiem”, jest złożony pod względem możliwości wykonywania ruchów. Jest stawem kulistym, co oznacza, że umożliwia ruch we wszystkich płaszczyznach – pionowej, poprzecznej i rotacyjnej, jednocześnie pozwalając na wykonanie ruchów bardziej złożonych (np. obwodzenie).

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Choroba Baastrupa – rehabilitacja w zwyrodnieniu kręgosłupa

Choroba Baastrupa – rehabilitacja w zwyrodnieniu kręgosłupa

Choroba Baastrupa to specyficzna forma choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, w której dochodzi do konfliktu wyrostków kolczystych podczas wyprostu. Zjawisko konfliktu jest szczególnie nasilone w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ze względu na duży rozmiar wyrostków kolczystych w tej okolicy oraz fizjologiczną lordozę.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Rehabilitacja funkcjonalna po udarze mózgu

Rehabilitacja funkcjonalna po udarze mózgu

Udar mózgu oceniany jest jako najczęstsza przyczyna zgonów oraz jedna z przeważających przyczyn niepełnosprawności nabytej. Przebieg udaru może mieć charakter niedokrwienny lub wylewu krwawego do przestrzeni śródczaszkowej. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Leczenie fizjoterapeutyczne dyskopatii szyjnej

Leczenie fizjoterapeutyczne dyskopatii szyjnej

Dyskopatia szyjna to jedna z najczęściej stawianych diagnoz w zakresie zmian chorobowych tego odcinka kręgosłupa. Samo pojęcie dyskopatii jest dosyć obszerne. Dyskopatia jest rodzajem zmian zwyrodnieniowych obejmujących krążek międzykręgowy. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Podstawowe wyposażenie sal i gabinetów rehabilitacyjnych

Podstawowe wyposażenie sal i gabinetów rehabilitacyjnych

Przeprowadzenie profesjonalnej wizyty fizjoterapeutycznej oraz realizacja ćwiczeń specjalistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania pomieszczenia pod względem atmosfery, przestrzeni oraz wyposażenia.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Kształtki rehabilitacyjne

Kształtki rehabilitacyjne

Zanim fizjoterapeuta rozpocznie sesję terapeutyczną konieczne jest zagwarantowanie pacjentowi wygodnej pozycji, która umożliwi mu rozluźnienie się, a terapeucie zapewni dostęp do leczonych struktur. 

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Przyrządy wykorzystywane w diagnostyce medycznej

Przyrządy wykorzystywane w diagnostyce medycznej

Diagnostyka medyczna to początkowy etap procesu leczenia będący kluczową fazą prowadzenia terapii. Prawidłowa i pełna diagnoza pozwala na wdrożenie odpowiednich procedur medycznych i przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Diagnostyka medyczna opiera się na kilku składowych procesu diagnostycznego.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Czym jest integracja sensoryczna 

Czym jest integracja sensoryczna 

Codzienne życie człowieka nierozerwalnie związane jest z ogromną liczbą bodźców napływających ze środowiska zewnętrznego. Zarówno bodźców wzrokowych, o różnych kształtach, kolorach, jak również słuchowych, smakowych czy dotykowych. Odbieramy także bodźce pochodzące z naszego ciała.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Masaż segmentarny – historia i podstawy jego działania

Masaż segmentarny – historia i podstawy jego działania

Metoda masażu oparta na segmentarnym opracowaniu ciała oraz zasady masażu segmentarnego swoje źródło mają w początku XX wieku, kiedy to H. Head, neurofizjolog, uznał, że w poszczególnych chorobach narządów wewnętrznych istnieją określone obszary skóry (dermatomy), które wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Anatomia stawu skokowego

Anatomia stawu skokowego

Powszechnie przyjęło się określenie stawu skokowego jako jednej, anatomicznej struktury łączącej podudzie ze stopą. Anatomiczna budowa tego stawu jest jednak zdecydowanie bardziej złożona. Staw skokowy jest stawem piętrowym (staw skokowy górny i staw skokowy dolny). Dodatkowo wyróżnia się staw skokowy tylny i przedni (łączące się w staw skokowy dolny).

ZOBACZ ODPOWIEDŹ
}