„SYNDROM STOPY CUKRZYCOWEJ” Ogólne zalecenia dotyczące procedur SCENAR

wrz 2, 2022

Główne objawy – zmniejszona wrażliwość, hipotermia, bolesność kończyn dolnych – wynikają z zaburzeń przewodnictwa nerwowego, zmniejszenia intensywności przepływu krwi i pogorszenie odżywiania nóg. 

Możliwe jest przywrócenie odżywiania stopy za pomocą terapii SCENAR. SCENARpomaga ciału pacjenta znormalizować przepływ krwi, poprawić przepuszczalność błony komórek i zapewnić im odpowiednie odżywianie. Jednocześnie owrzodzenia troficzne się zmniejszają, nawet stare, zmniejsza się łuszczenie skóry i to ułatwia funkcjonowanie kończynom dolnym . Znaczna poprawa odpływu żylnego zapewnia szybsze „wypłukiwanie” toksyn z przestrzeni międzykomórkowej i komórek dotkniętej tkanki. Poprawia to przepływ krwi i odżywianie kończyn dolnych ,dzięki czemu hamuje rozwój stopy cukrzycowej.

Objawy pacjenta mogą być zdominowane przez skargi na zaburzenia neurologiczne  (neuropatia cukrzycowa) lub zaburzenia naczyniowe (angiopatia cukrzycowa).

– Neuropatia cukrzycowa – objawia się upośledzeniem wrażliwości (parestezje, w postaci „szpilek i igły”, drętwienie kończyn, skurcze), charakteryzujące się zaburzeniami somatycznymi i / lub autonomicznego układu nerwowego (upośledzenie przewodnictwa nerwowego, wrażliwość, zaburzenia ruch: osłabienie mięśni, „zwiotczenie” stopy).

– Angiopatia cukrzycowa – objawia się uszkodzeniem ścian obu małych naczyń, naczyń włosowatych (mikroangiopatia cukrzycowa) i dużych naczyń (makroangiopatia cukrzycowa). W obszarach ciała, które są związane z dotkniętymi naczyniami, dopływ krwi jest zakłócony, a tkanki zaczynają odczuwać brak tlenu. Chłód, bladość i sinica kończyn, pojawia się drętwienie palców, a następnie całej stopy. Ze względu na odżywienie tkankowe mogą pojawić się owrzodzenia troficzne. Występuje stały ból w kończynach dolnych, chromanie przestankowe. Obrzęk nóg może towarzyszyć ciągłemu bólowi, mogą  pojawić się skurcze nóg.

Algorytm każdej procedury ustalany jest po BADANIU pacjenta, przed KAŻDĄ procedurą. Celem badania jest identyfikacja obecności, lokalizacji i charakteru aktywnej skargi („tu i teraz”). Procedurę SCENAR zawsze rozpoczynamy od pracy nad aktywna skarga pacjenta w danym dniu terapii.

Zalecane strefy leczenia dla przewagi objawów

Polineuropatia cukrzycowa na kończynach dolnych:

  1. Główne strefy leczenia:

– Kończyny dolne (rozpocznij leczenie zdrowej/zdrowszej nogi

Obie kończyny dolne są leczone od czubków palców do fałdów pachwiny lub do połowy uda).

– Strefa lędźwiowa i krzyżowa.

– Kończyny wzajemne (leczymy nogę i przeciwne ramię zgodnie z

zasady „lewo-prawo” i „prawo-lewo”, „od palców do palców u rąk”.

 

Projekcja na nadnercza                                                      Przednia projekcja wątroby Wcześniejszy rzut      trzustki (strefa nadbrzusza)

  1. Dodatkowe strefy zabiegowe:

– Strefa kołnierza.

 

– Przedni rzut trzustki (strefa nadbrzusza).

 

– Przedni rzut wątroby.

 

– Projekcja nerek.

 

– Strefy ogólne: „3P6P” itp.

 

Zalecane strefy leczenia dla przewagi objawów

Angiopatia cukrzycowa na kończynach dolnych:

 

W przypadku aktywnej skargi lokalnej z wyraźnymi granicami:

1.1. Główne strefy leczenia:

– Lokalna strefa aktywnej dolegliwości (w tym projekcja owrzodzenia troficznego) –

strefa zabiegowa na skórze jest o jedną elektrodę szersza niż rzut granic ,sama skarga wzdłuż obwodu.

– Strefa symetryczna lub odwrotna – jest traktowana podczas zabiegu dodatkowo do strefy

aktywnej reklamacji.

– Kończyny dolne (rozpocznij leczenie od zdrowszej nogi zgodnie z odczuciami lub funkcjami. )

Obie kończyny dolne są leczone od czubków palców do fałd pachwinowych lub przynajmniej do połowy wysokości).

– Obszar lędźwiowy i krzyżowy.

– Projekcja kręgosłupa piersiowego i przykręgosłupowo na tym poziomie. 

1.2. Dodatkowe strefy obróbki:

– Strefa kołnierza.

– Przedni rzut trzustki (strefa nadbrzusza).

– Przedni rzut wątroby.

– Projekcja nerek.

– Strefy ogólne „3P6P” itp.

Lekko dotknij przyśrodkowego grzbietu

stopa, podczas gdy pacjent wskazuje palce

na dół. Na tej stronie puls jest trudny do

palpacji i może wydawać się nieobecny u niektórych zdrowych pacjentów

Tylny puls piszczelowy

Przyłóż palce wokół przyśrodkowej części kostki.(w rowku).

Puls podkolanowy

Tętnica ta znajduje się za kolanem i wychodzi z tętnicy udowej. Jest to raczej głęboka tętnica. Aby znaleźć tętnicę, kolano powinno być  zgięte. Znajduje się w pobliżu środka dołu podkolanowego, który jest diamentowym kształtem wgłębionego obszaru za kolanem. Używać dwóch rąk do badania tętnicy… Jedna dłoń wspomaga zginanie kolana a druga wyszukuje tętnicy.

 

Puls udowy  

Naciskaj stosunkowo mocno w punkcie od więzadła pachwinowego. Dla otyłych pacjentów, palpacja w fałdzie pachwiny, w połowie drogi między kością łonową a kością biodrową.

 

  1. W przypadku reklamacji bez wyraźnego odwzorowania jej granic na skórze:

2.1. Główne strefy obróbki:

– Kończyny dolne (rozpocznij leczenie od zdrowszej nogi zgodnie z odczuciami lub funkcjami.

Obie kończyny dolne są leczone od czubków palców do fałd pachwinowych lub przynajmniej do połowy wysokości).

– Strefy lędźwiowe i krzyżowe.

– Kończyny wzajemne (traktuj nogę i przeciwne ramię zgodnie z powyższymi zasadami).

2.2. Dodatkowe strefy obróbki:

– Strefa kołnierza.

– Przedni rzut trzustki (strefa nadbrzusza).

– Przedni rzut wątroby.

– Projekcja nerek.

– Strefy ogólne „3P6P” itp.

 

2.3. Jeśli występują powikłania oczne (retinopatia cukrzycowa):

– Dodatkowo leczyć oczodoły (na projekcję oczu przez zamknięte powieki) i przyoczodołowe

(wokół oczodołów) dzięki komfortowym wrażeniom z wbudowaną elektrodą lub zewnętrzną

elektrodą („Gogle”, „Pionki” itp.)

– „6 punktów” wyjścia nerwu trójdzielnego na twarzy.

– Strefa kołnierza.

!! W jednej procedurze zaleca się leczenie 2-3 stref z wyżej wymienionych w różnych kombinacjach i zmianach.

!! Optymalny czas zalecany dla każdego zabiegu to nadal uzyskanie pozytywnej dynamiki skarg, które pacjent przedstawił przed tą procedurą.

!! Aby zwiększyć skuteczność zabiegu, zaleca się leczenie skóry w dowolnej strefie leczenia, aby szukać i preferencyjnie traktować objawy Małej Asymetrii.

!! Zabieg wykonywany jest na podstawowych parametrach urządzenia (D-0, F-60 (90) Hz).

Terapia SCENAR zespołu stopy cukrzycowej zyskała pozytywny odzew od pacjentów. Te zabiegi są niedrogie, łatwe do wykonania i skuteczne. Terapia SCENAR uzupełnia ogólne leczenie i przyspiesza proces przywracania krążenia krwi w kończynach ,zmniejsza objawy towarzyszące temu zespołowi, aż do całkowitego zniknięcia.

Pracownicy służby zdrowia używają urządzeń SCENAR w swojej praktyce ze swoimi pacjentami i w leczeniu własny bólów, ponieważ:

Ponieważ stopa cukrzycowa rozwija się wraz z cukrzycą, przede wszystkim konieczna jest normalizacja metabolizmu węglowodanów. Pacjent powinien być pod nadzorem endokrynologa, ściśle postępuj zgodnie z jego instrukcjami, aby niezależnie kontrolować poziom glukozy we krwi. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany, to skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu uzyskania porady.

 

Autor: mgr. Kamila Spłocharska
Mgr Kamila Spłocharska, ukończyła szkolenia ukierunkowane na pracę z pacjentami neurologicznymi, z problemami uroginekologicznymi oraz z zespołami bólowymi różnego pochodzenia. W pracy z pacjentem patrzy holistycznie, niweluje ból wykorzystując różne formy terapii, w tym również terapię SCENAR.
Zobacz artykuły tego autora