Dofinansowanie schodołazy

maj 14, 2024

Niepełnosprawność nie musi oznaczać ograniczenia aktywności życiowej. Dzięki możliwościom, jakie oferują różne źródła dofinansowania na schodołazy, osoby z niepełnosprawnościami mogą znacznie poprawić jakość swojego życia, zyskując większą niezależność i bezpieczeństwo w codziennym poruszaniu się po swoim otoczeniu.

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest jednym z kluczowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, zapewniając szeroki zakres dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego, w tym schodołazów, oraz inicjatyw mających na celu poprawę mobilności i niezależności życiowej tych osób.

Dostępne programy dofinansowania

Dofinansowanie przyznawane jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania do Spraw Niepełnosprawności uprawnia do uzyskania dofinansowania na eliminację barier technicznych i architektonicznych, które finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON oferuje różne programy, które mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zakupie niezbędnego sprzętu, jak:

     Program "Aktywny Samorząd" - Ten program jest jednym z najbardziej znaczących, gdyż adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia w zakresie zwiększenia swojej mobilności (np. schodołazów) co stanowi znaczącą pomoc w codziennym życiu osób z ograniczeniami ruchowymi (BIP PFRON)​.

Proces aplikacyjny

Proces uzyskania dofinansowania wymaga od wnioskodawców spełnienia określonych kryteriów i zgromadzenia potrzebnych dokumentów:

  1. Kryteria kwalifikacyjne: Wnioskodawcy muszą posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie jest często skierowane do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonego progu, który wynosi 50% lub 65% przeciętnego wynagrodzenia, w zależności od sytuacji życiowej wnioskodawcy (samotnie żyjący czy w rodzinie)​.
    1. Dokumentacja: Wnioski o dofinansowanie muszą być wsparte odpowiednimi dokumentami, takimi jak orzeczenie o niepełnosprawności, Faktura Pro Forma lub kosztorys przewidywanego zakupu, który powinien zawierać wyodrębnioną kwotę ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zakupu sprzętu, a także dokumenty finansowe potwierdzające wkład własny i zdolność do pokrycia pozostałej części kosztów​​. W celu oceny kryteriów dochodowych mogą być wymagane dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy i jego rodziny, takie jak zaświadczenie z zakładu pracy czy oświadczenie o dochodach. W niektórych przypadkach może być wymagane oświadczenie o nieotrzymaniu lub otrzymaniu pomocy finansowej na ten sam cel z innych źródeł (np. de minimis). Do listy dokumentów zaliczyć można również wypełniony wniosek, który jest dostępny na stronie PFRON lub w lokalnych oddziałach funduszu.
  • Procedura składania wniosków: Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej, zależnie od wytycznych programu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawierana jest umowa, a dofinansowanie jest wypłacane po przedstawieniu dokumentów zakupu​​.

W jakim miejscu złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak schodołazy, w ramach programów oferowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Polsce, można złożyć w kilku miejscach, w zależności od specyfiki programu oraz dostępnych opcji składania wniosków:

  1. Lokalne Oddziały PFRON – Wiele programów PFRON wymaga bezpośredniego złożenia wniosku w najbliższym oddziale terenowym Funduszu. Lokalne oddziały są rozproszone po całej Polsce, co ułatwia dostęp do nich osobom z różnych regionów.
  2. Platforma Elektroniczna PFRON – Dla niektórych programów istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie przez dedykowane systemy online, takie jak System Obsługi Wsparcia (SOW), które są dostępne na stronie internetowej PFRON​ (Gov.pl)​.
  3. Centra Powiatowe – W ramach współpracy PFRON z lokalnymi centrami wsparcia, takimi jak Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, wnioski mogą być również przyjmowane i przetwarzane w tych lokalizacjach, zwłaszcza gdy dotyczą one indywidualnych potrzeb mieszkańców danego powiatu​ (INFOR.PL)​.

Przed złożeniem wniosku zawsze warto sprawdzić, jaki jest aktualny proces aplikacyjny dla konkretnego rodzaju wsparcia, ponieważ procedury mogą się różnić w zależności od programu i rodzaju zakupionego sprzętu. Szczegółowe informacje o procesie składania wniosków, wymaganych dokumentach oraz kryteriach kwalifikacyjnych są dostępne na stronie internetowej PFRON oraz bezpośrednio w lokalnych oddziałach funduszu.

Finansowanie i ograniczenia

Ważne jest, by wnioskodawcy byli świadomi, że dofinansowanie może pokrywać tylko część kosztów, co wymaga od nich wkładu własnego lub znalezienia dodatkowych źródeł finansowania. PFRON również określa limity finansowania w zależności od rodzaju sprzętu i indywidualnych potrzeb wnioskodawców.

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na schodołazy lub inny sprzęt rehabilitacyjny, zalecane jest dokładne zapoznanie się z aktualnymi programami PFRON oraz wymogami dokumentacyjnymi, aby proces aplikacyjny przebiegł sprawnie i z sukcesem.

Procent dofinansowania

W Polsce, wysokość dofinansowania na zakup schodołazów przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może sięgać nawet 95% wartości urządzenia, jednak nie może przekraczać kwoty piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Minimalny wkład własny to 5% wartości przedsięwzięcia. Wartość dokładnej dopłaty zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy oraz dostępnych środków w ramach konkretnego programu dofinansowania. To umożliwia znaczące obniżenie kosztów zakupu i instalacji takich urządzeń, czyniąc je bardziej dostępnymi dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Konieczność posiadania schodołazu

Schodołazy mogą być niezbędne w różnych sytuacjach, zwłaszcza dla osób z ograniczeniami ruchowymi lub niepełnosprawnością, które mieszkają lub często przebywają w miejscach z barierami architektonicznymi, takimi jak schody. Mogą okazać się sporym ułatwieniem dla:

     osób z niepełnosprawnością ruchową

     osób w podeszłym wieku

     po operacjach, urazach czy w trakcie rekonwalescencji,

W każdym z tych przypadków schodołazy poprawiają jakość życia, umożliwiając większą samodzielność i komfort, a także zapewniając bezpieczeństwo w poruszaniu się po schodach

Schodołazy w ofercie BiTMED

W BiTMED znajdziecie Państwo profesjonalne, wysokiej jakości schodołazy, które są wyposażone w nowoczesne mechanizmy i innowacyjne rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Nasze schodołazy są idealne do użytku zarówno w budynkach publicznych, jak i prywatnych domach, gdzie ich wszechstronność może być w pełni wykorzystana.

Oferowane przez nas produkty umożliwiają pokonywanie codziennych barier, co sprawia, że życie staje się łatwiejsze i bardziej komfortowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, aby wybrać rozwiązanie najlepiej.

Autor: Zuzanna Jandziś
Magister Fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Specializuje się w fizjoterapii czaszkowo-twarzowej. Dodatkowo, zajmuje się wspomaganiem leczenia ortodontycznego, leczeniem zaburzeń układu stomatognatycznego, bólami głowy, czy terapią blizn. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu anatomii palpacyjnej, akademii Cranio-Facialnej, zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych, a także z masażu kobido i PhysioKobido.
Zobacz artykuły tego autora